logo final eng

κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια

επιχειρήσεις  οποιασδήποτε νομικής μορφής με κύκλο εργασιών έως  €2.500.000,00  κατά τη χρήση που έληξε  31.12.2013, μπορούν να ρυθμίσουν –αναδιαρθρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές  που δημιούργησαν λόγω της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις τράπεζες και να επιτύχουν ελάφρυνση (κούρεμα)  μέχρι και 50%.

Απαραίτητη η υποβολή της αίτησης από την επιχείρηση μέχρι και την 31.03.2016.

Για να μπορούν οι επιχειρήσεις να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού (Ν.4307/2014) πρέπει να έχουν προηγουμένως ρυθμίσει τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς και να έχουν λάβει φορολογική ενημερότητα.

Οφειλές από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, δεν υπάγονται στην ρύθμιση αυτή. Υπάγονται όμως και τα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ ΤΕΜΠΜΕ).

Τι πετυχαίνει ο επιχειρηματίας:

Ρύθμιση ή και διαγραφή μέρους των οφειλών του.

Η τράπεζα έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει ή να διαγράψει  το 50% των οφειλών της επιχείρησης, εφόσον η υπόλοιπη οφειλή που απομένει δεν ξεπερνά το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του επιχειρηματία. Για να επιτύχει διαγραφή ο επιχειρηματίας, θα πρέπει το σύνολο των διαγραφόμενων κεφαλαίων να μην ξεπερνά τις €500.000,00.

Περαιτέρω, η τράπεζα, εφόσον εκτιμήσει ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη, μπορεί να προτείνει διακανονισμό του υπολοίπου της οφειλής, αφού λάβει υπ’ όψιν και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, το business plan, καθώς και τις εξασφαλίσεις που μπορεί να δώσει ο επιχειρηματίας .

Προβλέπεται από το νόμο πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής σε οφειλές των επιχερήσεων προς το Δημόσιο ύψους 20%.

Δικαστική επικύρωση:

Το σχέδιο ρύθμισης χρεών μεταξύ του επιχειρηματία  και των δανειστών του, οι  οποίοι «εκπροσωπούν» το 50,1% των χρεών του, απαιτείται να επικυρωθεί από το δικαστήριο.

Η επικύρωση αυτή έχει δεσμευτική ισχύ και έναντι όλων των υπολοίπων δανειστών.

Για να μπορέσει η επιχείρηση να υπαχθεί στην ρύθμιση θα πρέπει:

Να μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς προ-πτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας (είτε του πτωχευτικού κώδικα είτε του Ν. 3869/2010, αν πρόκειται για ιδιώτες)

Να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη κατά του Δημοσίου.

 

Προσκόμιση βεβαιώσεων

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις για τα εξής στοιχεία:

Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία

Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις)

Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.

Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων που ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-1-2010.

Δικαιολογητικά (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρείας)

Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.